Prkna omítaná coulová
Délkam3 bez m3 vč.
mDPH DPH

Prkna (boční) netříděná 25/80+

4-5 m

3200 Kč/m3

3872 Kč/m3

Prkna (boční) netříděná 25/80+

3 m

2900 Kč/m3

3509 Kč/m3

Prkna (boční) netříděná 25/80+ 2,5 m 2700 Kč/m3 3267 Kč/m3
Prkna (boční) netříděná 25/80+ 2 m 2600 Kč/m3 3146 Kč/m3
Prkna (boční) netříděná 25/80+ 1,5 m 2400 Kč/m3 2904 Kč/m3
Vzduchosuchá 4-5 m 4900 Kč/m3 5929 Kč/m3
Impregnovaná 4-5 m 4150 Kč/m3 5021 Kč/m3
Impregnovaná 3 m 3900 Kč/m3 4719 Kč/m3
Prkna tříděná 14/16/18/20/ 4 m 4700 Kč/m3 5687 Kč/m3
Prkna tříděná prisma 4900 Kč/m3 5929 Kč/m3