Pořez ve mzdě
PořezJehličnatéListnaté
Jednoduchý 950,- Kč/m3 + DPH 1200,- Kč/m3 + DPH
Dvojitý 1400,- Kč/m3 + DPH 1600,- Kč/m3 + DPH