Prkna omítaná coulová
Délkam3 bez m3 vč.
mDPH DPH

Prkna (boční) netříděná 25/80+

4-5 m

3200 Kč/m3

3872 Kč/m3

Prkna (boční) netříděná 25/80+

3 m

2900 Kč/m3

3509 Kč/m3

Střešní latě
Rozměrbm bez bm vč.
cmDPH DPH

Neimpregnovaná

6/4 cm

12,40 Kč/bm

15 Kč/bm

Impregnovaná

6/4 cm

13,90 Kč/bm

16,80 Kč/bm